Disclaimer

Wij verzoeken u vriendelijk deze voorwaarden aandachtig te lezen:

 • Wisseldirect.be is een handelsnaam van G.C.F. NV.
 • Door het verschaffen van toegang tot deze website, bezoek van deze website en/of gebruik van deze website bent u gebonden door- en stemt u in met de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vatbaar voor wijzigingen.
 • De door Wisseldirect.be verstrekte informatie op of via deze website is uitsluitend informatief bedoeld. De inhoud van deze site is samengesteld uit- en gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen die voor een ieder vrij toegankelijk zijn.
 • Wisseldirect.be biedt geen enkele garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, voor de juistheid en/of volledigheid van de gegeven informatie.
 • Wisseldirect.be controleert en vernieuwt regelmatig de informatie die op deze website verstrekt wordt. Desondanks is het niet uitgesloten dat de op deze site verstrekte informatie sinds de laatste aanpassing is veranderd en/of verouderd.
 • Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie cq. inhoud van deze site kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd en/of verwijderd.
 • Wisseldirect.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.
 • Wisseldirect.be aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor links naar- en de inhoud van sites waarnaar op deze site wordt verwezen en /of informatie van sites die verwijzen naar de site van Wisseldirect.be.
 • Afnemer/gebruiker van informatie op deze site is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
 • De informatie mag uitsluitend door afnemer zelf worden gebruikt en daarom niet worden overdragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid voor andere doeleinden.
 • Van toepassing is het Belgisch Recht.
 • Wisseldirect.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor afname/gebruik van de inhoud van deze site in landen waar dit op basis van wetgeving beperkt en/of verboden is.

Valuta calculator

Maak een keuze:
1 EUR = 1,1072 USD
EUR
USD
Leverbare hoeveelheid:
USD
Te betalen
EUR
Het maximum bedrag bedraagt € 7500.